ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

  • Προληπτικός έλεγχος και εκτίμηση ορθοδοντικής κατάστασης δοντιών
  •  Καθαρισμός δοντιών
  • Φθορίωση δοντιών
  • Κάλυψη οπών/σχισμών
  • Έμφραξη νεογιλών και μόνιμων δοντιών με λευκά εμφρακτικά υλικά
  • Εξαγωγή νεογιλών και μόνιμων δοντιών