Γενική / Θεραπευτική / Χειρουργική Οδοντιατρική

  • Θεραπεία ουλίτιδας/περιοδοντίτιδας
  • Έμφραξη ρητίνης απλή/σύνθετη
  • Απευαισθητοποίηση δοντιού
  • Ανασύσταση δοντιού με σύνθετη ρητίνη
  • Εξαγωγή δοντιού
  • Εξαγωγή φρονιμίτη
  • Εξαγωγή με διχοτόμηση ριζών
  • Ενδοδοντική θεραπεία με εντοπιστή ακροριζίου και μηχανική διεύρυνση των ριζικων σωλήνων.