ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Η ψηφιακή απεικόνιση των δοντιών συγκαταλέγεται στον προληπτικό έλεγχο και βοηθάει στην πρόληψη των δοντιών από διάφορες ασθένιες.

Η ψηφιακή ακτινογραφία πραγματοποιείται με εξειδικευμένο, σύγχρονο ακτινογραφικό μηχάνημα με ελάχιστη εκπομπή ακτινοβολίας.