ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 3D SCANNER

Αποτελεί την εξέλιξη στην αποτύπωση των προσθετικών εργασιών, επιτυγχάνοντας γρήγορη, φιλική και ακριβή αποτύπωση των δοντιών και των ούλων σε όλη σχεδόν την γκάμα των προσθετικών εργασιών (ένθετα, επένθετα, όψεις, στεφάνες, γέφυρες, εμφυτεύματα).

Αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών από τη χρήση αποτυπωτικών υλικών σε ασθενείς με έντονο αντανακλαστικό.

Άμεση μεταβίβαση της ψηφιακής αποτύπωσης στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Δυνατότητα ετοιμασίας της προσθετικής εργασίας  και παράδοση σε μία μόνο εργάσιμη ημέρα.

Εύκολη κατανόηση της θεραπείας από τον ασθενή.